Skip to Main Content

Danske Rederier logo

Kom til Danske Rederiers Årsdag 2024


Date and time

Thursday 23. May 2024 at 11:00 to 16:15

Registration Deadline

Friday 17. May 2024 at 12:00

Location

Cruise Terminals, Ocean Quay, 2150 Nordhavn Cruise Terminals
Ocean Quay
2150 Nordhavn

Kom til Danske Rederiers Årsdag 2024


(See english version below)

Foråret er på vej, og vi er glade for at kunne invitere dig til Danske Rederiers Årsdag:

Torsdag den 23. maj 2024 fra kl. 11:00 - 16.15
i Krydstogtterminalerne, Oceankaj, Nordhavn

Under temaet ”Kina, krig og kriser” sætter vi på Danske Rederiers Årsdag 2024 fokus på en verden i fortsat forandring.  

Vi zoomer ind på, hvordan vi navigerer i en verden, der har ændret sig fundamentalt med regionale krige, strategisk industripolitik og et globalt syd, som ikke orienterer sig vores vej – og hvordan vi ruster os til de stigende globale risici, det medfører.
Vi sætter ligeledes fokus på biodiversitetskrisen og i forlængelse af dette, slutter vi af med et inspirerende indspark om det at tage ansvar for en bæredygtig fremtid, selvom det er svært.

Vi har samlet en lang række stærke navne, som har noget på hjerte og noget at give af. Mød blandt andre Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, Ulrik Vestergaard Knudsen, vicegeneralsekretær i OECD, Niels Smedegaard, formand for Virksomhedsforum for globale risici, Susanne Hyldelund, Danmarks ambassadør i Tyskland samt Tina Revsbech, CEO, Maersk Tankers.

Vi lover, at det ikke bliver kedeligt.

Programmet samt nærmere information vil blive offentliggjort her
når vi nærmer os årsdagen. 

Vær opmærksom på, at årsdagen vil foregå på dansk. 

Jeg glæder mig til at se dig. 

Bedste hilsner
Anne
____________________________________________________________
Billeder
Som deltager ved Danske Rederiers arrangement giver jeg med min tilmelding tilladelse til, at Danske Rederier må offentliggøre billeder og video fra arrangementet, hvor jeg kan optræde på. Ønsker du, at et offentliggjort billede bliver fjernet, kan der rettes henvendelse til gdpr@danishshipping.dk, og billedet vil blive fjernet fra internettet og andre medier i det omfang, det er muligt.

The spring is upon us and we are happy to invite you to Danish Shipping’s Annual Conference on:

Thursday 23 May 2024 from 11.00 - 16:15
at 
The Cruise Terminals, Ocean Quay, Nordhavn

Under the theme "China, War, and Crises" we focus on a world in continued transformation at Danish Shipping’s Annual Conference 2024. 

We will zoom in on how we navigate a world that has fundamentally changed with regional wars, strategic industrial policies, and a global south that does not align our way – and how we equip ourselves for the increasing global risks it entails. We also emphasize the biodiversity crisis, and in continuation of this, we conclude with an inspiring insight into taking responsibility for a sustainable future, even though it is difficult.

We have gathered a wide range of prominent speakers with something on their minds and something to share. Among others, we present Lars Løkke Rasmussen, Minister of Foreign Affairs, Ulrik Vestergaard Knudsen, Deputy Secretary General, OECD, Niels Smedegaard, Chairman of Business Forum for Global Risks, Susanne Hyldelund, Denmark's Ambassador to Germany as well as Tina Revsbech, CEO, Maersk Tankers.

We promise it will not be boring.

The program and further information will be published here as we get closer to the date of the conference. 

Please note, that the Annual Conference will be in Danish.

I look forward to seeing you.

Best regards
Anne

_____________________________________________________________
Images
As a participant at Danish Shipping’s events, I give my consent to Danish Shipping to publish images (still photograph, digital image, or video) from the event in which I may appear. If you wish to have a published image removed, please send an email to gdpr@danishshipping.dk, and the image will be removed from the internet and other media when possible.

Event Location

Click to view the event location on Google Maps >

Organizer Contact Information

Danske Rederier
Danske Rederier

Phone: +45 33114088
leds@danishshipping.dk

Organizer Contact Information

Danske Rederier
Danske Rederier

Phone: +45 33114088
leds@danishshipping.dk